Sunday, March 4, 2012

guru swmi


baba video


Sunday, July 17, 2011

BABA AT GUNDICHA TEMPLE

BABA AT GUNDICHA TEMPLE

Baba with jagannath temple

Baba with jagannath temple

BABA SARANAM

BABA SARANAM

BABA GIVE BLESINGS

BABA GIVE BLESINGS

BABA

BABA

BABA ON BHAJAN MANDAP

BABA ON BHAJAN MANDAP

BABA DOING PUJA

BABA DOING PUJA

baba

baba

baba at bishram

baba at bishram

baba praying to maa sarala

baba praying to maa sarala

baba on lotus

baba on lotus

baba visit gundicha temple

baba visit gundicha temple

Baba singing song

Baba singing song

BABA BABA

BABA BABA

BABA SEAT AT BHAJAN MANDAP

BABA SEAT AT BHAJAN MANDAP

Baba AT Gundicha Garden

Baba AT Gundicha Garden